Raziskava delovanja Kre-alkalyn vs. CreGAAtine

V našem prvem besedilu bomo naredili kratek pregled znanstvenih študij, ki so proučevale učinke Kre-alkalyna in CreGAAtina. V nadaljevanju bomo najprej analizirali podatke iz študije o učinkovitosti Kre-alkalyna, nato pa pojasnili, kateri znanstveni podatki stojijo za CreGAAtinom.

Avtor prispevka: CreGAAtineScientific Team

Objava objavljena: 15. aprila 2021

V našem prvem besedilu bomo naredili kratek pregled znanstvenih študij, ki so proučevale učinke Kre-alkalyna in CreGAAtina. V nadaljevanju bomo najprej analizirali podatke iz študije o učinkovitosti Kre-alkalyna, nato pa pojasnili, kateri znanstveni podatki stojijo za CreGAAtinom.


Raziskava Kre-Alkalyna

Po navedbah proizvajalcev je Kre-alkalyn “puferska” formulacija na osnovi kreatina, ki zagotavlja, da kreatin ostane nedotaknjen v želodcu in naj bi imel s tem tudi  večjo biološko uporabnost. Kljub zelo drznim trženjskim trditvam kot so npr. Kre-alkalyn je “do desetkrat močnejši od navadnega kreatina” ali pa takšnih v stilu  “Najmočnejši kreatin na svetu” in podobne, v resnici znanstvene raziskave dokazujejo ravno nasprotno.

Znanstvena študija, objavljena leta 2013 je proučevala učinke Kre-alkalyna v odnosu do standardnega kreatin-monohidrata (1). Šlo je za dvojno slepo randomizirano kontrolirano preizkušanje, izvedeno na 36 moških. Nekateri od pomembnih parametrov, ki so jih v tej predstavljeni študiji uporabili, so bili:

 

  1. Vsebnost kreatina v mišicah
  2. Struktura telesa
  3. 1 RM Benchpress
  4. Anaerobna zmogljivost pri sprintu

 

  1. Vsebnost kreatina v mišicah v skupinah, ki so jemale Kre-alkalyn, po 4 tednih uporabe ni bila nič večja kot v skupini s kreatin-monhidratom. Tržne trditve o boljših učinkih preparatov Kre-alkalyna,katere je navajal proizvajalec, niso ustrezale ugotovljenim dejstvom niti pri običajnih odmerkih jemanja, niti v odmerkih, ki so bili enakovredni odmerkom kreatin-monohidrata. Po 4 tednih je uporaba običajnega odmerka Kre-alkalyna povzročila povečanje mišične vsebnosti kreatina za 4,71 +/- 27,0%, pri čemer se je odmerek Kre-alkalyna, enakovreden odmerku kreatin-monohidrata povečal za 9,07 +/- 23,2%. Medtem ko je kreatin-monohidrat povečal mišični kreatin za 22,3 +/- 21,0%. V obeh primerih z uporabo večjih in tudi nižjih odmerkov pripravka Kre-alkalyna ni prišlo do večjega povečanja mišičnega kreatina (1).

 

  1. Pri konstituciji telesa ni bilo bistvenih razlik v vsebnosti vode v telesu ali v mišični masi brez maščob. V skupini s standardnimi odmerki Kre-alkalyna je bil odstotek celotne telesne vode po 4 tednih 35,9%, v skupini s kreatin-monohidratom pa 33,9%. Glede na spremembo teže brez upoštevanja maščobe, se je ta na izhodiščno stanje povečala za 1 kg. In to v skupini, ki je prejemala kreatin-monohidrat, kot tudi v skupini, ki je prejemala Kre-alkalyn v enakem odmerku kot kreatin-monohidrat. V skupini, ki je prejemala običajni odmerek Kre-alkalyna, pa je bila sprememba teže brez maščobe po 4 tednih manjša od 0,5 kg (1).

 

  1. Raziskovalci so izvedli tudi preizkus maksimalnih ponovitev (angl. One RepetitionMaximum – 1 RM) na bench press-u. Skladno s prejšnjimi rezultati Kre-alkalyn ni povzročil večjega porasta teže v primerjavi s skupino, ki je jemala kreatin-monohidrat. Medtem ko je kreatin-monohidrat povzročil povečanje za 4,58 kg, je vnos preparata Kre-alkalyna povzročil povečanje potiska samo za 3,3 kg v Bench press-u 1RM (1).

 

  1. Za konec pa tudi rezultati anaerobnih testov zmogljivosti ne podpirajo trditev za Kre-alkalyn. Rezultati kažejo, da se je skupna delovna učinkovitost povečala za približno 5% v skupini, ki je prejemala kreatin-monohidrat in tudi v skupini Kre-alkalyn, ki je jemala odmerke enakovredne kreatin-monohidratu. V kolikor se je Kre-alkalyn užival v priporočenih količinah po navodilih proizvajalca, pa je bila sprememba komaj opazna in je znašala manj kot 0,1% (1).

 

Raziskava CreGAAtine

V nasprotju z gornjimi podatki, v katerih so preizkušali Kre-alkalyn pa rezultati študij CreGAAtina temeljijo na trdnih znanstvenih podlagah. Na kratko predstavljamo  znanstveno raziskavo, ki je proučevala učinke kombinacije kreatin-GAA na sam kreatin-monohidrat.

Randomizirana, dvojno slepa študija superiornosti je proučevala učinek na 14 mladih moških (2). Raziskava  je analizirala vsebnost kreatina v mišicah in možganih ter bench press-u 1 RM. Učinki so bili analizirani po 4 tednih uporabe in so pokazali absolutno premoč GAA-kreatina nad kreatin-monohidratom.

Rezultati nedvomno favorizirajo GAA-kreatin, ko primerjamo spremembe skupne vsebnosti mišičnega kreatina glede na prvotno izhodišče. Medtem, ko je kreatin-monohidrat povečal vsebnost kreatina v mišicah za približno največ 10%, je kombinacija GAA in kreatina le tega povečala za približno 60%. Če torej primerjamo povprečne vrednosti kreatina z izhodiščnimi vrednostmi, ki so 16,9% v primerjavi z 2% pomeni, da po 4 tednih uporabe GAA-kreatina le ta ustvari relativno 8,5-krat več kreatina v mišicah. Podobno je bilo tudi z vsebnostjo kreatina v možganih v skupini GAA-kreatin, ko je bila z magnetno resonanco izmerjena raven kreatina. Po jemanju GAA-kreatina so v masi sive snovi opazili 3,9-krat višjo vrednost in v beli snovi 1,9 krat višjo vrednost kreatina od vrednosti v skupini, ki je uživala kreatin-monohidrat (2).

Rezultati testov Bench-press 1RM so ravno tako potrdili pomembno prednost kombinacije GAA-kreatin pred kreatin-monohidratom.  Sprememba od izhodiščne vrednosti je v skupini, ki je uživala kombinacijo GAA in kreatina pokazala napredek za 5,8 kg.  To je 1,3 krat večji napredek kot v skupini, ki je jemala samo kreatin-monohidrat (2).

V tej raziskavi so evidentirali tudi skupno težo udeležencev na začetku in na koncu raziskave.  Rezultati so potrdili prevladujočo vlogo CreGAAtine tudi pri vseh športih, kjer je teža pomembna kategorija športnika. Namreč, povečanje telesne mase je bilo v skupini GAA-kreatin nižje za 0,9 kg, kar verjetno pomeni, da ta kombinacija kreatina z GAA ne povzroča zastajanja vode v mišicah (2).

 

Literatura:

  1. Jagim, A.R., Oliver, J.M., Sanchez, A., Galvan, E., Fluckey, J., Riechman, S., Greenwood, M., Kelly, K., Meininger, C., Rasmussen, C. andKreider, R.B., 2012. A buffered form of creatine does not promote greater changes in muscle creatine content, body composition, ortraining adaptations than creatine monohydrate. JournaloftheInternationalSocietyofSportsNutrition9(1), pp.1-18.
  2. Semeredi, S., Stajer, V., Ostojic, J., Vranes, M. andOstojic, S.M., 2019. Guanidinoaceticacid with creatine compared with creatine alone for tissue creatine content, hyperhomocysteinemia, and exercise performance: A randomized, double-blind superiority trial. Nutrition57, pp.162-166.